Om en filmstudio vill skaffa en webbsida så kontaktar ni bara SFF. Ni kan också få möjlighet att
testa en demo-sida.

När det är klart att ni vill ha en sida lägger SFF upp en grundsida. Alla sidor får en adress enligt mallen
filmstudionamn.filmstudio.se. Adressen till Demo filmstudio blir alltså demo.filmstudio.se. Det
går ändå behålla ett tidigare domännamn men peka om adressen. Till exmempel göra så att www.
demostudio.com pekar till demo.filmstudio.se.

När sidan är publicerad kan den administreras genom att logga in via adressmodellen filmstudionamn.filmstudio.se/login, så för Demo blir det alltså att logga in via demo.filmstudio.se/login.

Filmstudion bestämmer vilka som ska ha ett inlogg men endast SFF kan skapa dessa användare.
Inlgoggningen sker sedan med samma epost och lösenord som till Filmlistan. Alla administratörer
av webbsidan måste alltså först vara användare av Filmlistan. Även det administreras av SFF.