Styrelsemedlemmar i någon av de lokalföreningar som är anslutna till föreningen Sveriges Förenade Filmstudios.