Var kan jag se min egen, och filmstudions, kontaktinformation?

Du hittar kontaktuppgifter under menyfliken "Studio: Filmstudionamn" till höger i menyraden.

Vem uppdaterar kontaktregistret?

Varje lokal filmstudio ansvarar för att det alltid finns aktuell kontaktinformation till ordförande, kassör och sekreterare samt filmansvarig.

Vad är en filmansvarig?

Filmansvarig är det som tidigare benämnts beordringsansvarig och den som i filmstudion ansvarar för att hålla kontakt med biografen och kontrollera att filmen har kommit i tid för visningen. Filmansvarig kan vara samma person som någon av ordförande, kassör eller sekreterare, men kontaktuppgifterna måste fyllas i.