Vad kan jag söka efter i fritextfältet "Ange sökord"?

Du kan söka på titel (eller del av titel), regissör, medverkande och fritext (presentationstexten om filmerna).


Hur kan jag filtrera min sökning?

Det går också att filtrera sökningen utifrån land och årtal samt filmformat. Senare kommer vi dessutom att erbjuda vissa tematiska indelningar samt indelning i spelfilm, dokumentär, kortfilm och barn & ungdom.


Min biograf kan inte visa alla format, hur gör jag då? 

Då kan ni välja att söka film enbart utifrån de format ni kan visa. Kryssa i respektive ruta för de format ni kan visa.

Om du tror att filmlistan har fel information om din biografs teknik, kontakta SFF.