Det kan finnas flera skäl:

  • Filmen är bokningsbar för filmstudior, men distributören har inte informerat SFF om det.
  • Distributören har inte släppt filmen till SFF än. Vid förfrågan kan det eventuellt ändå gå att lösa rättigheter för ett speciellt arrangemang.
  • Ingen distributör i Sverige har köpt rättigheter till filmen för biografvisning. I dessa fall kan det ändå gå att lösa, men det blir antagligen dyrare än vanligt och kan innebära en extra kostnad för filmstudion. Och det kanske inte finns någon svensktextad kopia.
  • Filmer som endast finns på DVD/BluRay läggs inte alltid till. De är så många att det är svårt att hålla en komplett lista.
  • Filmen har inte bedömts vara intressant för SFF och har gallrats bort för att hålla databasen aktuell och överskådlig. (Filmer som t ex fått väldigt låga betyg vid lansering eller aldrig bokats trots plats i filmilstan)

Filmlistan är alltså en guide, inte en komplett förteckning. Filmlistan uppdateras kontinuerligt.


Kontakta kansliet om ni vill visa en film som saknas i filmlistan.