För att få ytterligare underlag för filmsättning kan det vara bra att någon gång lämna en enkät till publiken. För styrelsen intressanta frågor kan vara visningsdag, visningstid, antal filmer per säsong, lämplig repertoar osv. Huruvida publiken också ska vara aktivt delaktig i den verkliga filmsättningen råder det ofta delade meningar om.

För hjälp med digitala verktyg för att göra en enkät online, kontakta SFF.