Det är svårt att driva en filmstudio om medlemsantalet är för litet. Kostnaden till biografen per medlem blir då hög och om medlemsantalet understiger 60, måste studion ändå betala för 60 medlemmar till SFF. (Skälet till detta är att en analys visat att centralorganisationen får större utgifter än inkomster för den aktuella studion om medlemsantalet understiger cirka 80 personer. Att minimigränsen satts vid ett längre medlemsantal än detta är ett utslag av filmstudiorörelsens solidariska förhållningssätt. ) 


När medlemsantalet är för litet gäller det alltså att hitta metoder för att få det att öka. Det som skrivs under rubriken marknadsföring är givetvis giltigt även här. Men den viktigaste metoden för medlemsrekrytering är nog trots allt mun till mun metoden. Uppmana de medlemmar som finns att berätta för vänner och bekanta om filmstudions förträfflighet. Detta kan ske mer traditionellt i samband med rent fysiska träffar eller med mer moderna metoder som olika sociala media. Om föreningen har en Facebook-sida är det bra om många gillar verksamheten eftersom detta sprids till de gillandes vänner. 

En annan metod är att ordna samarrangemang med någon förening på orten som har många medlemmar. Det är lätt att ha en övertro på att den egna verksamheten är känd av alla på orten och detta är ett sätt att visa på studions existens och att informera om verksamheten.