Många filmstudior har haft en positiv medlemsutveckling de senaste åren. Då kan det hända att salongen blir för liten. Alternativet att byta till en större visningslokal är för de flesta studior en omöjlighet. 


Ett alternativ är då att sälja fler medlemskort än salongen rymmer. En viss överförsäljning är möjlig då det i praktiken aldrig inträffar att alla medlemmar dyker upp till en och samma visning. Hur stor överförsäljningen kan vara är en fråga om fingertoppskänsla och hur modig styrelsen vågar vara. Är man osäker börjar man relativt lågt (kring fem till tio procent) och höjer antalet tills salongen är full. Detta är inte bara ett sätt att få bättre ekonomi utan att visa medlemmarna hänsyn. Det är inte bra om det finns personer som vill vara medlemmar men som avvisas trots att det finns lediga stolar i biosalongen. Ett sätt att fylla de tomma stolarna är att, då de ordinarie medlemskorten sålts slut, sälja medlemskort med förbehåll till ett lägre pris. Förbehållet är att medlemmen får se filmen enbart om det finns ledig plats alternativt att medlemmen kan tänka sig att se filmen på ett sämre sätt (obekväm sittplats alternativt ståplats). 

Ett annat alternativ är då att visa samma film vid två tillfällen, t.ex. samma kväll. För den lokala föreningen innebär detta ingen extra kostnad till SFF, denna betalar ju en viss summa per medlem och film. Däremot kommer hyran till biografen att öka, dock normalt inte till det dubbla. (För SFF centralt blir det en extrakostnad eftersom distributören ersätts per visning.) För en filmstudio som får avvisa presumtiva medlemmar och tror sig kunna locka ett större flertal är alltså detta en bra möjlighet.