SFF och våra anslutna filmstudior är medlemsföreningar. En förening har lov att spara kontaktinformation för att sprida information om föreningens aktiviteter till sina medlemmar. Ni behöver inte söka nytt tillstånd från era medlemmar för att sprida den informationen via till exempel nyhetsbrev.

Men det kan vara bra att förtydliga att de som köper era medlemskort också blir medlemmar i en förening samt att informera era medlemmar om hur ni hanterar deras kontaktinformation. Antingen på er webbsida eller vid försäljningstillfället.
Beskriv hur personuppgifterna ska användas, hur länge informationen sparas efter att personen lämnar filmstudion och hur medlemmen kan göra för att kunna stryka sin information.
Den information/regler som behövs är egentligen:

  • Medlemsinformationen används endast av föreningen och enbart för spridning av medlemsinformation.
  • Efter avslutat medlemskap sparar Filmstudion kontaktuppgifter i max 1 år eller så pass länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex sökta föreningsstöd.
  • Vill du ta bort eller ändra dina uppgifter kontakta …


För att göra informationen tydligare kring detta medlemsskap och kunna hänvisa till filmstudions regler finns på de nya medlemskorten en ny mening som säger att den som skriver under medlemskortet också godkänner medlemskap i "Filmstudion". Med denna underskrift godkänner medlemmen också hanteringen enligt ovan och det är egentligen detta godkännande som är det centrala inom GDPR.