SFF tillhandahåller ett bidrag som kan sökas av våra medlemsorganisationer. Stöd ges i första hand till: 


  • Jubileumsfirande (max 5 000 kronor)
  • Specialarrangemang (Exempel: utomhusbio, barnfilmsdag, etcetera)
  • Marknadsföringsinsatser (För att till exemepl öka antalet medlemmar)
  • Verksamhetsutveckling
    (Exempel: Kortfilmssatsning, barnfilmssatsning, föreläsningar, viss teknik)


Läs mer och sök vis: Filmstudio.se/bidrag