En film som visas på biografrepertoaren inleds med reklam. En filmstudiofilm föregås istället normalt av en introduktion till filmen i form av en muntlig presentation. Normalt är det någon av den lokala filmstudions styrelsemedlemmar som gör denna introduktion men även medlemmar i föreningen och gäster kan vara aktuella för uppdraget.


Speciellt i det senare fallet är det viktigt att ha informerat om några oskrivna regler för introduktionen. För långa introduktioner är sällan lyckade. Här finns lokala avvikelser men någonstans mellan fem och tio minuter är nog optimalt. Många medlemmar blir irriterade om introduktionen avslöjar för mycket av filmen, de vill uppleva den själva. Så undvik att berätta filmens handling och om du anser att du måste ha med spoilers så informera om att de kommer så att den som inte vill ha dem kan hålla för öronen. Istället kan bakgrunden till filmen, regissörsintervjuer, förklaring av speciella förhållanden som gör att filmen blir lättare att förstå, vara lämpligt stoff för en presentation.