Filmstudioarbete är ideellt arbete. Det är därför viktigt att styrelsemedlemmarna känner tillfredsställelse med det arbete de utför. Givetvis är uppskattning från studions medlemmar viktig i sammanhanget men minst lika viktigt är att styrelsearbetet upplevs lustfyllt. Se till att det finns tid för allmänt prat och att et finns förtäring under styrelsemötet. Gör så mycket som möjligt tillsammans, detta gäller inte minst s.k. arbetsmöten.