När det gäller medlemskortsförsäljning verkar det finnas nästan lika många sätt som det finns filmstudior. De flesta har någon form av försäljning i realtid. Denna kan förläggas till biografen eller till någon annan lokal vid ett tillfälle. En del föreningar har avtal med det lokala biblioteket eller till någon lokal handlare som sköter denna försäljning under en tidsperiod före första filmen. För flesta filmstudior gäller att det vid realtidsförsäljning enbart är möjligt att betala med kontanter. Men för många medlemmar är det en brist att studion inte kan ta emot betalning via swish. 


Många studior erbjuder möjligheten att köpa medlemskort via bank- eller plusgiro. Medlemskortet får medlemmen sedan i samband att denne ser sin första film. En annan praktisk metod är att sälja medlemskort över nätet. Det finns idag nättjänster för försäljning av biljetter som kan utnyttjas. Avgiften för tjänsten ligger på cirka tio kronor per försåld biljett, vilket man lämpligen lägger på medlemskortskostnaden – medlemmen slipper ju köa för att köpa sitt kort.


SFF kan hjälpa till med att skapa en sajt för medlemskortsförsäljning på nätet genom ett centralt avtal. 


Bytet till medlemskort sker sedan även här i sambandet med att medlemmen gör sitt första filmstudiobesök. Kontrollen kan antingen ske mot en lista på försålda biljetter eller genom att biljetten skannas genom en insläppsapp i telefonen.