Varje år finns möjligheten att förkovra sig inom filmen genom de seminarier som föreningen ordnar centralt. Dessa hålls normalt under en helg i Filmhuset, Stockholm.


Resebidrag utlottas efter en särskild turordning då SFF bjuder på deltagaravgift och viss reseersättning för en person från varje utvald filmstudio.


Filmstudions medlemmar är välkomna att deltaga i dessa seminarier, vanligtvis kallade filmhelger. Informationsvisningarna är däremot för styrelser och filmstudions filmväljare.