Anledningar till att fira ska inte försummas. Föreningen kan få bidrag för firandet från SFF centralt. Firandet kan ske genom visning av en extra film med historisk anknytning eller genom en inbjuden gästföreläsare.