För föreningar är det normalt att veta vem som är medlem i föreningen. För detta krävs ett medlemsregister. Traditionellt har detta förts på papper men idag är det nog få filmstudior som inte använder något datorprogram för medlemsregistret. Ett kalkylprogram fungerar bra men ett databassystem ger fler möjligheter som att enkelt trycka ut etiketter. Många filmstudior har idag även ett e-postadressregister. Nackdelen är att medlemmarna byter e-postadress oftare än fysisk adress och att ett sådant register lätt blir inaktuellt. För snabb spridning av information, som t.ex. utebliven film, är dock möjligheten att skicka e-post fördelaktig. 


Tänk på att ha koll på aktuell databaslagstiftning för medlemsregister. GDPR