För att en filmstudio ska kunna fortsätta sin verksamhet behövs medlemmar. Väsentligen består arbetet med detta av att skaffa nya medlemmar och att behålla de medlemmar studion har. För den förra gruppen gäller att det dessa måste hittas någonstans. Traditionellt har det lokala biblioteket varit given plats för att informera om verksamheten - biblioteken och filmstudion har besökare med gemensamma intressen. Idag räcker inte detta utan andra kanaler måste användas. 


Trots att din filmstudio funnits många år kan du vara övertygad om att det finns många kommuninvånare som inte känner till studions existens eller som tror att den verksamhet som föreningen bedriver är filminspelning. Att synas och höras i traditionella media som tidningar och radio innebär en möjlighet att råda bot på detta. Skicka alltid programmet till radio- och tidningsredaktioner. Bäst är det om filmstudion hittat en kontaktperson som är ansvarig för kulturfrågor eller intresserad av film. Ta gärna personlig kontakt genom telefon eller e-post. Tänk igenom vad filmstudion vill ha ut av mötet med media och var alltid beredd på att svara på frågan: ”Vad är nytt denna säsong?”. Om inget ändrats är tidningar och radio mindre benägna att göra affär av det. 


I dag är sociala media den kanske viktigaste informationskällan för många människor. Att förekomma i sociala media är därför nödvändigt för filmstudion. Förutom en hemsida bör därför den lokala filmstudion ha en facebook-sida. Brasklapp: Om filmstudion använder nätet måste det som publiceras fortlöpande uppdateras. Ändras sidorna endast en gång per termin minskar läsarnas intresse. Uppmana medlemmar att gilla föreningens aktiviteter. Detta leder till att nya människor ser att filmstudion finns och att de kan bli intresserade av verksamheten. 


Givetvis är sociala media också ett sätt att behålla gamla medlemmar. Men för dessa kanske även ett traditionellt programblad en nödvändighet. De lokala filmstudiornas programblad sitter på många kylskåpsdörrar och påminner om vilken film som är aktuell för visning. 


De flesta filmstudior har en egen hemsida med program och information. SFF kan hjälpa till med enkel webblösning som går att läsa om under Studiowebb.