Det finns många sätt att välja film till ett filmstudioprogram. En del filmstudior låter medlemmarna föreslå filmer till det kommande programmet för att sedan bland dessa fastställa ett program. Denna metod garanterar medlemsinflytande men försvårar för studion att få med de mest aktuella filmerna. I de flesta studior är det ett gemensamt kärt arbete att sätta programmet men det kan också vara en persons verk. Det som talar för den första metoden är att styrelsen i detta fall känner att de gemensamt står för programmet. Ofta leder detta arbetssätt till att olika infallsvinklar blir belysta och att mindre kända filmer inte blir glömda. Det är inte ovanligt att en film som en enda styrelsemedlem föreslagit kommer med i ett program efter att de övriga styrelsemedlemmarna förstått dess storhet på grund av en välformulerad argumentation från förslagsställaren. Den andra metoden leder ofta till ett mer balanserat program där den ensamme programsättaren har lättare att väga filmernas olika genrer, ursprungsländer och filmlängder mot varandra och på så sätt hitta ett varierat filmerbjudande till studions medlemmar. Även om man väljer den första metoden är det ofta bra att låta en person bestämma den inbördes ordningen på de valda filmerna. På så sätt fås en optimal blandning så att medlemmarna inte uppfattar programmet som ensidigt.


Oavsett vilken metod studion väljer behövs information om filmerna. Bäst är att ha sett filmerna. För storstadsstudior är detta inget problem men om du bor i landsorten gäller antingen att du inte har en möjlighet att se filmen på den lokala biografen eller att om filmen visats på denna, intresset för att filmstudiovisa filmen minskar. SFF ordnar årligen informationsvisningar i Stockholm. Dessa sker normalt i juni och är ett utmärkt tillfälle att ta del av de filmer som är aktuella för höstprogrammet.


Även festivaler av olika slag erbjuder möjligheter att se film innan de lanseras på biograf. Här har vi bland andra Göteborg i januari, BUFF (Malmö) i mars och Stockholm i november. Kreativa Europa har en sökbar lista över större festivaler.


Eftersom den lokala styrelsen antagligen inte har möjlighet att se alla filmer som är aktuella för programmet måste även andra informationskällor användas.


För att se vilka filmer som för tillfället är bokningsbara används SFF:S Filmlista där ni även kan se hur andra filmstudior bedömt olika filmer. SFF:s kansli skriver också olika filmtips och finns redo att vara bollplank för olika filmförslag.


SFF:s arrangemang ger dig möjlighet att prata med andra filmintresserade och att utbyta tips om lämpliga filmstudiofilmer. Vidare kan filmrecensioner fungera som inspirationskällor. Ni hittar länkar till recensioner via filmlistan.


Filmrutan hittar ni Juryn där ett tiotal recensenter betygsatt de senaste filmerna.

Länkar till recensioner i dags- och kvällspress hittar du på Kritiker.se som också har en lista över Månadens och årets bästa filmer (de filmer som fått högst betyg). För information om internationella filmer har The Internet Movie Database (IMBD) med adressen blivit standard. För svenska filmer är Svenska Filminstitutets filmdatabas en bra källa.