För de som har en Studiowebbsida finns i admin en menyrubrik som heter Inställningar. Efter att grundinställningarna är gjorda är det egentligen endast en sak som behöver uppdateras löpande under denna meny och det är Termin, läs nedan.


Uppdatera termin - för att nya filmer ska synas eller inte synas

Under menyn Inställningar i admin-panelen finns möjlighet att välja vilken termin som ska visas. Filmstudion behöver själv göra det eftersom det ibland kan vara så att nästa terminsprogram är klart innan det nuvarande är slutfört. Eller att filmstudion inte vill presentera det färdiga programmet förrän ett visst datum.


När terminen är slut visas automatiskt alla filmer från senaste terminen. För att inte visa några filmer i väntan på nytt program, välj "Ingen termin". När sedan det nya programmet är klart och redo att visas välj aktuell termin.


OBS! Glöm inte att uppdatera för att spara ändringarna. Övrigt under inställningar

  • Namn på studio - här skriver ni namnet på er filmstudio, bör inte ändras.
  • Färgtema - SFF:s webbsida finns i några olika färgteman. Vill ni ändra färgtema gör ni det här.
  • Facebook/Instagram/Twitter - här kan ni skriva in länknamn till filmstudions eventuella facebook-sida etc. Har ni frågor om detta kontakta SFF.
  • Arkivlänk - detta är så att SFF kan länka gamla filmer till externt arkiv, kommer avvecklas när alla visningar finns i Filmlistan, även gamla visningar.


Länk tillbaka till: Översikt Studiowebb - om Admin-gränssnittet