När beställning är gjord dyker det upp fält för redovisning.


Försäljning av medlemskort ska redovisas vid två tillfällen per termin; efter andra filmvisningen och den sista. SFF fakturerar efter varje redovisning. Anledningen till detta är att ge SFF möjlighet att hålla koll på kassaflödet och löpande kunna betala terminens filmhyror.


För filmstudior med färre än fem visningar och/eller färre än 100 medlemmar kan fakturering komma att ske endast vid slutrapporteringen.


Vid Slutredovisningen, senast två dagar efter sista visningen, ska filmstudion rapportera antalet sålda medlemskort sedan Redovisning 1, inte det totala antalet sålda medlemskort. De filmstudior som säljer slut på alla medlemskort vid Redovisning 1 kan göra Slutredovisning genom att skriva noll i alla kolumner på Slutredovisning direkt efter Redovisning 1 är gjord.


Överblivna medlemskort skickas tillbaka till SFF.


Eftersom SFF måste kunna kontrollera medlemskortsförsäljningen kan Filmstudion inte själv korrigera eventuella fel i beställning eller rapporteringar. Om något måste ändras behöver därför filmstudion kontakta SFF. En länk till kontaktformulär finns i Filmlistan ovan formuläret för Medlemskort.Redovisning 1 (se bild nedan)


Redovisning 1 sker efter andra visningen och redovisar antalet sålda medlemskort efter andra filmvisningen. Skriv noll även för de serier ni saknar kort.


Slutredovisning (se bild nedan)


Rapportera antalet sålda medlemskort sedan Redovisning 1. Alltså ej totala antalet sålda kort.


Tips: Antalet beställda medlemskort minus antalet sålda medlemskort vid Redovisning 1 minus antalet sålda vid Slutredovisning ska vara lika med antalet överblivna medlemskort. I exemplet ovan ska alltså siffran för Serie 1 inte vara mer än 50 eftersom det totala antalet kort är 100 och 50 redan är redovisade.Bild