Föreningsinformation

Starta förening, stadgar, årsmöte etc

Årsmöte (lokalt)
Filmstudiorörelsen är en demokratisk organisation med folkrörelserötter. Det lokala årsmötet är ett viktigt forum för medlemmarna att få framföra sina synpu...
Ons, 15 apr., 2020 at 7:47 E.M.
Styrelsemöten
Filmstudioarbete är ideellt arbete. Det är därför viktigt att styrelsemedlemmarna känner tillfredsställelse med det arbete de utför. Givetvis är uppskattnin...
Ons, 15 apr., 2020 at 7:47 E.M.
Åldersgränser
För en filmstudio gäller det att hålla koll på åldrar av två anledningar, medlemsskap i föreningen och åldersgräns för att se film.  En filmstudioförening...
Ons, 15 apr., 2020 at 7:47 E.M.
Räkna publik
När du ser en film på biografrepertoaren innebär detta att ditt besök hamnar i den s.k. besöksstatistiken. Numera ska även filmstudiobesöken rapporteras til...
Ons, 15 apr., 2020 at 7:47 E.M.
Skaffa information om filmerna
Grundinformation om filmerna hittar ni alltid via SFF:s filmlista. Där kan ni också hitta länkar till recensioner och filmbilder. För vidare information rek...
Ons, 15 apr., 2020 at 7:47 E.M.