Redigera webbsidan

Här lär du dig mer om hur du redigerar och uppdaterar information på webbsidan.

Översikt Studiowebb - om Admin-gränssnittet
När ni loggar in på webbsidan kommer ni till ett administratörsgränssnitt . Där finns ett antal menyrader i vänsterspalten. Vi ska bekanta oss med alla men ...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:00 E.M.
Redigera nyheter / information
På grund av lite ändringar under arbetets gång så kallas Nyheter för Information på själva sidan. Anledningen är att många nyheter ligger väldigt länge och ...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:18 E.M.
Redigera Bokningar - filminfo på studions webb
Under bokningar ligger alla filmer som ni bokat genom Filmlistan. De senaste filmerna ligger överst.  Här kan ni fylla i visningstid, tyvärr endast ett ...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:19 E.M.
Startsida
Under Startsida redigerar ni informationen som presenteras på webbsidans presentationssida, ”första-sidan”, ovanför filmprogrammet. Den går lätt att uppdate...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:20 E.M.
Nyhetssida
Under Nyhetssida skriver ni rubrik och presentationstext för de inlägg som ni lägger upp under nyheter/information. Det alltså INTE här ni ska skriva ak...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:20 E.M.
Inställningar
För de som har en Studiowebbsida finns i admin en menyrubrik som heter Inställningar. Efter att grundinställningarna är gjorda är det egentligen endast en s...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:20 E.M.
Medlemssida
Under medlemssidan på Studiowebbsidan presenteras informationen som finns under menyrubriken Medlem. Här kan ni presentera hur man köper medlemskort, vad de...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:21 E.M.
Studiosida
Under studiosidan presenteras information som finns under Studiowebbsidans meny "Filmstudion". Här kan ni presentera föreningen, biografen och sty...
Ons, 30 juni, 2021 at 1:21 E.M.