SFF håller normalt sitt årsmöte en lördag i april månad i Filmhuset, Stockholm. Till årsmötet inbjuds en röstberättigad representant för varje lokal förening som får sin resa till mötet betald – givetvis under förutsättning att man verkligen deltar i mötet. Dessutom kan föreningen skicka fler deltagare, icke röstberättigade, på egen bekostnad.


Precis som det lokala årsmötet är riksorganisationens årsmöte ett festtillfälle, där det förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar också finns en stående punkt, utdelandet av SFF:s glasstatyett till personer eller organisationer som betytt mycket för att uppfylla filmstudiorörelsens syften. En av pristagarens förmåner är att välja en film som visas i sambandet med utdelandet av priset.


Förutom de mer styrda programpunkterna erbjuds tillfälle att träffa andra filmstudiointresserade i samband med pauser och måltider. Vanligt är att de deltagande årsmötesdeltagarna lägger ut det egna programmet så att andra studior kan få tips på hur marknadsföringen kan se ut samt på lämpliga filmer. Årsmötet brukar avslutas med visningen av en ännu inte premiärvisad film.