På grund av lite ändringar under arbetets gång så kallas Nyheter för Information på själva sidan. Anledningen är att många nyheter ligger väldigt länge och ordet information fungerar som rubrik även för mer beständig kommunikation.


Om ni klickar på menyrubriken Nyheter och sedan väljer ”Lägg till nyhet” så får ni upp ett arbetsfält (se kommande sida för bild). Där ska ni fylla i:


Titel: Förklarande rubrik för inlägget


URL: Detta är den specifika webbadressen för just detta inlägg och fältet dyker automatiskt upp när du publicerar din nyhet/information. Systemet skapar då automatiskt en adress utifrån inläggets rubrik.
Om du vill att adressen ska vara något mer koncist kan du  fylla i en egen ändelse här. Exempel: Rubriken "Medlemskortsförsäljning hösten 2019" kommer få adressändelsen: medlemskortsforsaljning%hosten%2019. Vill du ha något enklare kan du då skriva "medlemskortht19" som alternativ.


Bild: Det går att lägga till en bild till uppdateringen. Tänk på att det inte går att redigera bilden efter att den är publicerad.


Beskrivning: OBS! Detta är för kort text...huvudtexten skrivs i nästa fält, som går att redigera.

Fältet beskrivning är ungefär detsamma som en ingress. Det som skrivs i detta fält syns även på första sidan. Denna text ska vara ytterst kortfattad, en mening, och förklara vad inlägget handlar om och locka läsarna att vilja läsa mer.


Innehåll: I detta fält skriver ni själva medelandet. Detta textfält går också att redigera.


Länk till film: Möjligt att länka till en trailer från t ex YouTube. Måste inte fyllas i.


Länk text: Det som skrivs här är det som era besökare klickar på för att komma till inlägget. Det vanligaste är ”Läs mer”. Kan också vara av typen..."Anmäl dig till årsmötet här".


Dölj datum: Om ni inte vill att det ska synas när ett inlägg publicerades så klicka i denna ruta.


Viktig nyhet: Om ni vill lyfta fram en nyhet/infomation lite tydligare, t ex en kallelse till årsmöte eller liknande så kan ni välja att göra en nyhet till "Viktig nyhet". Denna information förmedlas då i rubrikfrom i form av en banner på startsidan. För att använda "Viktig nyhet" klicka på ”Nyheter” högst upp i vänstermenyn. Välj vilken nyhet som ska lyftas upp på hemsidan och klicka på redigera. Scrolla ner och kryssa i ”Viktig nyhet”. 

(Endast en nyhet kan vara viktig - det är alltid det inlägg som senast klickats som viktig som visas på startsidan).


Klicka uppdatera efter varje ändring för att inte riskera att något går förlorat.


Instruktionsfilm

Länk tillbaka till: Översikt Studiowebb - om Admin-gränssnittet