Kan jag rapporetera publik i systemet?


Ja! Publiksiffrorna rapporteras direkt i bokningssystemet under ”Tidigare visningar”. OBS: Publiksiffran kan inte läggas in förrän dagen efter att visningen har ägt rum.


Min filmstudio sammanställer betyg efter varje visning. Kan vi rapporetera det?


Ja, nu finns möjligheten att skapa ett gemensamt SFF-betyg. Ni loggar in, går in på ”Studio…” och fyller i ert medelbetyg vid respektive film under fliken ”Tidigare visningar”. Betygen för respektive film genererar sedan ett gemensamt SFF-betyg i filmlistan. Genom att rapportera era betyg ger ni andra filmstudior en vägledning inför kommande filmval. 

OBS! Eftersom inte alla filmstudior använder sig av samma skala så behöver ni ange in vad som är ert max-betyg. Om medelbetyget blev 3,5 på en 5-gradig skala skriver ni 3,5/5, men om betyget var 3,5 på en 7-gradig skala skriver ni 3,5/7. På det sättet kan vi få ett gemensamt medelvärde oavsett skala.