Många studior låter medlemmarna sätta betyg på den sedda filmen. För större studior kan räknandet bli ett omfattande arbete så det gäller att hitta enkla metoder. Vissa studior delar ut lappar med betygsskala där medlemmen får riva en markering för det satta betyget. Andra ställer upp ett antal lådor där de olika betygen anges på lådorna och där medlemmen får lägga ett föremål, t.ex. en kula, i den låda som namngivits med det betyg de önskar ge filmen. 


Medelvärdet kan ni sedan rapportera i Filmlistan och på så sätt kan vi tillsammans skapa ett SFF-betyg för filmerna.