Filmstudions primära uppgift är att visa film för medlemmarna. Finns det möjlighet att stanna kvar efter filmen uppskattas möjligheten att diskutera filmen av många medlemmar. Finns det möjlighet att föra dessa samtal under kaféförhållanden är det ännu trevligare. 


Ett sätt att nå nya medlemmar är att anordna utomhusbio. Koppla gärna in någon samarrangör eller sponsor för att täcka kostnaderna för denna. 

Några filmstudior anordnar minifestivaler där man visar film under en eller flera dagar. 


Glöm inte att ni kan söka bidrag för film och samtal genom SFF:s bidragssystem!