Filmstudiorörelsen är en demokratisk organisation med folkrörelserötter. Det lokala årsmötet är ett viktigt forum för medlemmarna att få framföra sina synpunkter och för att välja den styrelse de har förtroende för. Tyvärr har årsmötestraditionen i många föreningar urholkats och dessa blivit tillställningar för de närmast sörjande. Det är därför bra om den lokala filmstudion kan manifestera att årsmötet är en höjdpunkt i den årliga verksamheten genom att göra evenemanget till en festlighet. Om föreningen har råd och praktiska möjligheter kan servering av förtäring vara ett sådant sätt att markera tillfället. Att hålla årsmötet i samband med ett föredrag av en inbjuden gäst är ett annat sätt. 


En del lokalföreningar har årsmötet som en separat händelse medan andra förlägger det före, efter eller emellan en filmvisning i biografen. Detta innebär att medlemmarna ändå är på plats och att fler kommer på årsmötet. Men detta förfarande kan också innebära att tiden för själva mötet kan upplevas som begränsad och att den öppna diskussion som årsmötet borde ge plats inte kommer till stånd. 


Ytterligare ett sätt att locka medlemmar till årsmötet är utlottningar av olika slag – sök på utlottning bland verksamhetstipsen.