Om en filmstudio vill skaffa en webbsida så kontaktar ni bara SFF. Fördelar med en sida från SFF är:

  • Gratis
  • Enkel
  • Anpassad
  • SFF som support


När det är klart att ni vill ha en sida lägger SFF upp en grund med information så det blir lätt att bygga vidare på. Alla sidor får en adress enligt mallen filmstudionamn.filmstudio.se. Adressen till Demo filmstudio blir alltså demo.filmstudio.se.


Det går att behålla ett tidigare domännamn men peka om adressen. Till exempel göra så att www.demostudio.com fungerar som komplement till demo.filmstudio.se.

När sidan är publicerad kan den administreras genom att logga in via adressmodellen:
filmstudionamn.filmstudio.se/admin, så för Demo blir det alltså att logga in via demo.filmstudio.se/admin.


Se hur vår mall ser ut via: demo.filmstudio.se 

Ni kan också titta på denna presentationsfilm: