När ni loggar in på webbsidan kommer ni till ett administratörsgränssnitt . Där finns ett antal menyrader i vänsterspalten. Vi ska bekanta oss med alla men eftersom SFF gör en grundinställning för det som kallas Webbplatsinställningar är det egentligen främst det som finns under Innehåll (Nyheter och bokningar) som ni behöver arbeta med.


Läs mer genom att klicka vidare på länkarna under varje menyrad nedan.


Admin-panelens menyrader:


INNEHÅLL 


WBBPLATSINSTÄLLNINGAR


FILMLISTAN ADMIN

  • Detta är en direktlänk till filmlistan där ni kan redigera till exempel kontaktuppgifter som ska visas på studiosidan.